Thỏa thuận người dung
Bắt đầu
giao dịch
NGAY BÂY GIỜ

Thỏa thuận người dung

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng các dịch vụ do LexaTrade cung cấp.

Thỏa thuận người dùng này (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”) xác định các điều khoản theo đó SWISSONE GROUP LTD (LexaTrade) (sau đây gọi tắt là “Công ty”, “LexaTrade”, “chúng tôi”) cung cấp dịch vụ trên website lexatrade.com (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”). Các điều khoản này được xác định trong thỏa thuận hợp đồng giữa khách hàng và công ty. Để trở thành người dùng máy chủ, bạn phải tự tìm hiểu các điều khoản sử dụng Dịch vụ, thể hiện đã đọc và hiểu cũng như chấp nhận các điều khoản này. Thuật ngữ “Bạn”, “Khách hàng” và “Người dùng” trong thỏa thuận này có nghĩa trực tiếp là bạn hoặc một tổ chức có tư cách pháp nhân mà bạn là đại diện. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng Dịch vụ, vui lòng thể hiện sự không đồng ý và ngừng sử dụng Dịch vụ.

Tính hợp pháp của việc sử dụng Dịch vụ

Để trở thành thành viên chính thức của Dịch vụ, bạn phải đủ tuổi trưởng thành. Độ tuổi trưởng thành được xác định tùy thuộc quốc gia bạn cư trú. Chấp nhận Thỏa thuận này, bạn xác nhận đã đủ tuổi trưởng thành theo luật pháp quốc gia nơi bạn cư trú. Công ty chúng tôi có quyền yêu cầu bạn gửi tài liệu xác nhận tuổi của bạn. Tài khoản của bạn có thể bị tạm khóa cho đến khi bạn gửi tài liệu liên quan.

Hãy chắc chắn rằng bạn không có quốc tịch bị cấm không được sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ bị cấm đối với các cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản.

Bạn thừa nhận rằng bạn không phải là công dân của các quốc gia trên.

Ngoài ra, việc sử dụng Dịch vụ bị cấm đối với những người đang sinh sống hoặc công dân của các quốc gia có nguy cơ cao hoặc từ chối hợp tác theo định nghĩa của Tổ chức phòng chống rửa tiền quốc tế (FATF) và Tổ chức phòng chống rửa tiền vùng Caribbean (CFATF). Danh sách các khu vực tài phán này bao gồm Bosnia và Herzegovina, Iran, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Haiti, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Suriname.

Sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn không phải là quan chức chính trị.
Đồng ý với tài liệu này, bạn thừa nhận việc có thể truy cập vào Dịch vụ không có nghĩa là bạn có quyền sử dụng nó.

Các dịch vụ do Công ty cung cấp. Cách ngừng sử dụng Dịch vụ?

Các dịch vụ do công ty cung cấp không độc quyền, không thể chuyển nhượng cho bên thứ ba và có quyền truy cập hạn chế.

Công ty có thể ngừng cung cấp dịch vụ (chấm dứt cung cấp một phần hoặc có giới hạn) theo yêu cầu của chúng tôi, có hoặc không có thông báo trước.

Bằng cách chấm dứt quyền sử dụng, chúng tôi có thể xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn, chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ bằng cách chặn email hoặc địa chỉ IP và thực hiện các biện pháp khác để chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Ngoài ra, Bạn cũng có thể tự chấm dứt sử dụng Dịch vụ bằng cách thông báo cho chúng tôi biết về việc này. Sau khi chấm dứt sử dụng Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, tất cả các điều khoản khác của hợp đồng sẽ vẫn được tuân thủ. Theo các điều khoản này, bạn thừa nhận chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những tổn thất có thể xảy ra cho bạn hoặc bên thứ ba trong trường hợp chấm dứt quyền sử dụng.

Lý do chấm dứt quyền sử dụng Dịch vụ:

Công ty có thể ngừng cung cấp quyền sử dụng cho Khách hàng trong trường hợp, như:

 • Khách hàng vi phạm Hợp đồng
 • Khách hàng từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu trong hợp đồng
 • Không có tiền trên tài khoản giao dịch của Khách hàng trong vòng 01 tháng theo lịch.

Ngoài ra, quyền sử dụng Dịch vụ sẽ tự động chấm dứt trong các trường hợp, khi:

 • Dẫn chứng đảm bảo cho Khách hàng theo hợp đồng này đã bị mất
 • Khách hàng tuyên bố phá sản.
 • Khách hàng mất hoặc không còn năng lực hành vi
 • Công ty mà Khách hàng là đại diện hợp pháp đã bị đóng cửa

Khách hàng có quyền ngừng sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào có thông báo trước cho Công ty. Khách hàng có quyền rút tiền từ tài khoản cá nhân sau khi ngừng sử dụng Dịch vụ.

Sử dụng Dịch vụ, mở tài khoản và các giao dịch khác

Để trở thành người dùng Dịch vụ, bạn cần mở tài khoản (trang cá nhân).

Đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận này, bạn xác nhận tất cả thông tin bạn cung cấp khi mở tài khoản là đúng và chính xác. Bạn đồng ý cập nhật hoặc thêm thông tin cần thiết trong trường hợp có sự thay đổi hoặc khi Công ty yêu cầu.

Khách hàng có quyền truy cập Dịch vụ ngay sau khi xác nhận địa chỉ email cá nhân của mình.

Trong trường hợp tạo tài khoản thay mặt công ty hoặc pháp nhân khác, bạn phải đảm bảo rằng bạn có đủ thẩm quyền và thông tin cung cấp chính xác.

Bạn không có quyền sử dụng tài khoản của các cá nhân hoặc pháp nhân khác khi chưa được sự cho phép của họ. Bạn phải chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và ngăn không cho bên thứ ba truy cập vào tài khoản của bạn. Bạn phải thông báo cho Công ty trong trường hợp tài khoản của bạn bị xâm phạm. Bạn thừa nhận rằng Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra do việc sử dụng tài khoản của bạn bởi bên thứ ba. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào và Bạn đồng ý không khiếu nại chúng tôi cho các vi phạm an ninh gây ra bởi bên thứ ba.

Bạn có quyền mở chỉ 01 tài khoản và bạn không được chia sẻ nó với cá nhân và pháp nhân khác.

Công ty có quyền hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào chưa có sự đồng ý của quản lý trong trường hợp tài khoản của bạn bị nghi ngờ có hoạt động gian lận.

Đồng ý với thỏa thuận này, bạn cho phép Công ty yêu cầu xác nhận dữ liệu cá nhân từ bạn và cam kết cung cấp các tài liệu xác định danh tính. Công ty có thể liên hệ với bên thứ ba, người có thể xác nhận dữ liệu cá nhân bạn cung cấp.

Chúng tôi cung cấp cho Khách hàng các tài khoản Forex Hồi giáo, điều khoản của chúng hơi khác so với các tài khoản thông thường và tuân thủ các nguyên tắc Hồi giáo. Các quy định của đạo Hồi nghiêm cấm mọi giao dịch kinh doanh có thanh toán hoặc nhận một tỷ lệ nhất định từ phía còn lại. Các tài khoản Hồi giáo dạng swap free (miễn phí giao dịch qua đêm) và chỉ được sử dụng riêng cho người theo đạo Hồi.

Bạn phải cung cấp bằng chứng hoặc xác nhận cần thiết khi muốn sử dụng tài khoản swap free. Công ty có quyền từ chối xử lý yêu cầu mà không cần giải thích.

Trong trường hợp có bất kỳ dấu hiệu gian lận và thao túng nào liên quan đến tài khoản swap free, công ty có quyền thực hiện các hành động sau:

 • Ngay lập tức xóa trạng thái swap free khỏi tài khoản giao dịch bất kỳ của Khách hàng đó;
 • Sửa chữa và khôi phục giao dịch swap và chi phí lãi suất bất kỳ chưa được tính có liên quan đến bất kỳ tài khoản swap free nào của Khách hàng trong giai đoạn các tài khoản này được chuyển sang trạng thái “Swap-free”;
 • Ngay lập tức đóng tất cả các tài khoản giao dịch của Khách hàng này, vô hiệu hóa tất cả các giao dịch do Khách hàng thực hiện trên các tài khoản này trên Dịch vụ của chúng tôi và hủy bỏ mọi khoản lợi nhuận Khách hàng nhận được.

Mọi thông tin về tài khoản swap free đó có thể được công ty cập nhật và sửa đổi mà không cần giải thích.

Bạn, với tư cách là người tham gia Dịch vụ, có cơ hội thực hiện các giao dịch với cổ phiếu, công cụ tài chính và các tài sản khác. Bạn đồng ý rằng tất cả các hoạt động trên Dịch vụ chỉ được thực hiện theo tên Bạn và Công ty chúng tôi là đại diện cho bạn trong mọi giao dịch tài chính. Bạn thừa nhận tất cả trách nhiệm đối với các giao dịch đã thực hiện chỉ thuộc về bạn.

Quyền truy cập máy chủ được cung cấp cho bạn theo tiêu chuẩn giờ quốc tế, cụ thể là từ 22:00 GMT Chủ nhật đến 22:00 GMT thứ Sáu (giờ mùa đông) hoặc từ 23:00 GMT Chủ nhật đến 23:00 GMT Thứ Sáu (giờ mùa hè) mỗi tuần trừ ngày lễ quốc gia và các ngày nghỉ chính thức khác. Mọi thay đổi trong hoạt động của Dịch vụ Công ty phải được thông báo cho Khách hàng thông qua website.

Khách hàng có quyền thực hiện các giao dịch qua điện thoại trong giờ làm việc của Dịch vụ.

Bạn thừa nhận rằng mỗi hợp đồng chênh lệch giá có thời gian riêng. Sau khoảng thời gian này, Công ty sẽ tự động đóng giao dịch. Thời gian có hiệu lực của hợp đồng có sẵn trên trang web.

Công ty cung cấp chênh lệch giá bán và giá mua (spread) cố định và thả nổi tùy thuộc loại tài khoản.

Công ty đưa ra mức thời gian tối thiểu để thực hiện giao dịch thủ công là:

 • 3 phút hoạt động trên nền tảng web. Giao dịch sẽ bị Công ty hủy nếu khoảng thời gian giữa lần mở và đóng giao dịch ít hơn 3 phút.
 • 3 phút để làm việc trên sàn MT4 nếu Khách hàng có tiền thưởng.

Nếu Khách hàng không có tiền thưởng cho giao dịch trên sàn MT4 thì không bị giới hạn thời gian thực hiện giao dịch thủ công.

Thời hạn có hiệu lực tối đa của giao dịch là 21 ngày. Công ty có toàn quyền đóng giao dịch của Khách hàng khi thời hạn đã vượt quá 21 ngày.

Dịch vụ có mức ngưng giao dịch “Stop out”, theo đó mọi giao dịch mở sẽ chấm dứt để ngăn thua lỗ có thể xảy ra.

Khi làm việc trên sàn giao dịch trực tuyến, mức ngưng giao dịch này được tính như sau: tiền có sẵn trong tài khoản của bạn tại thời điểm này có tính các vị trí đang mở có lỗ hoặc lãi/ kết quả tài chính theo tài khoản giao dịch không tính các vị trí giao dịch mở x 100%. Trên sàn giao dịch, mức ngưng giao dịch “Stop out” mặc định là 0%.

Trong trường hợp sử dụng sàn MT4, mức “Stop out” được tính theo cách sau: tiền/ tiền ký quỹ cho các giao dịch mở x 100%. Đối với tài khoản thuộc loại tối thiểu và tiêu chuẩn, tỷ lệ phần trăm mặc định là 50%, đối với tài khoản vàng và bạch kim – 80%.

Công ty có quyền thay đổi chỉ số mức “Stop out” tùy thuộc vào điều kiện thị trường hiện tại mà không cần thông báo cho Khách hàng.

Các chỉ số lô phụ thuộc vào loại tài khoản và có thể được Công ty thay đổi mà không cần cảnh báo trước cho Khách hàng.

Bạn thừa nhận rằng bạn có thể mất tiền khi thực hiện giao dịch và sử dụng dịch vụ của công ty. Bạn đồng ý rằng tất cả trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào chỉ thuộc về bạn.

Là người dùng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng tất cả các điều khoản bị giới hạn theo thỏa thuận này.

Bạn thừa nhận rằng Công ty không quản lý tài khoản của bạn và cung cấp dịch vụ “chỉ thực hiện.” Chúng tôi thực hiện tất cả các giao dịch của bạn, bất kể lãi hay lỗ. Bạn đồng ý rằng chính bạn là người chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch của bạn. Là Khách hàng của chúng tôi, bạn hiểu rằng công ty không tư vấn và không chịu trách nhiệm cho những hành động bạn đã thực hiện.

Trong trường hợp thực hiện giao dịch qua điện thoại, Công ty thực hiện các hành động này thay mặt cho Khách hàng. Nếu bạn không đồng ý với hệ thống hoạt động qua điện thoại, vui lòng thông báo cho dịch vụ hỗ trợ hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ này.

Để thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào, Khách hàng cần liên hệ với người quản lý của mình.

Khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, khách hàng sẽ nhận được cuộc gọi từ Công ty. Để thực hiện các hoạt động giao dịch qua điện thoại, Khách hàng phải:

Khi mở giao dịch:

 • Xác nhận danh tính của mình bằng cách cung cấp thông tin cá nhân
 • Khi cần thiết, trả lời câu hỏi bảo mật
 • Xác nhận các điều kiện của giao dịch đã mở.

Khi đóng giao dịch:

 • Xác minh danh tính của mình
 • Khi cần thiết, trả lời câu hỏi bảo mật
 • Ghi chi tiết các thông tin về giao dịch cần đóng.

Các hành động tương tự sẽ được hoàn thành khi có bất kỳ sự thay đổi nào và tùy thuộc vào việc nhập dữ liệu chính xác của Khách hàng. Trong trường hợp hiểu sai, đại diện Công ty có nghĩa vụ đặt thêm câu hỏi để tăng tính chính xác của thông tin.

Vì sự an toàn cho cả hai bên và để cải thiện chất lượng dịch vụ, các cuộc trò chuyện qua điện thoại có thể được thu âm.

Khách hàng thừa nhận rằng trong thời gian đóng/ mở/ thay đổi giao dịch, tỷ giá quốc tế có thể thay đổi. Theo thỏa thuận này, Khách hàng xác nhận không khiếu kiện Công ty trong trường hợp không hài lòng với hoạt động đã thực hiện do thay đổi tỷ giá.
Theo thỏa thuận này, Khách hàng xác nhận đồng ý cho thu âm các cuộc trò chuyện qua điện thoại.

Biện pháp này cho phép Công ty chỉ được thực hiện các hành động mà Khách hàng đã chỉ rõ. Trong các cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Khách hàng và quản lý, không có thỏa thuận bổ sung nào được thực hiện. Đối với tất cả các giao dịch đã hoàn tất, chỉ có Khách hàng chịu trách nhiệm về chúng.

Tất cả các tính toán và dự báo đã hoàn tất chỉ dựa trên sự hiểu biết của Công ty và các chỉ số được trình bày theo lợi ích của chúng tôi. Theo thỏa thuận này, bạn thừa nhận mình đã làm quen và hiểu các chỉ số có thể khác với các chỉ số được trình bày trên thị trường chính.

Công ty không cung cấp dịch vụ giao tiền mặt. Tất cả các khoản lợi nhuận hoặc thua lỗ đều được giữ trên tài khoản cá nhân của Khách hàng sau khi nạp tiền và cho đến khi rút tiền.

Bạn thừa nhận Công ty có thể hủy hoặc hoàn thành bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trong khoảng thời gian phần mềm gặp lỗi, có sự cố bất ngờ và các lý do khác.

Các hạn chế có thể có khi sử dụng dịch vụ và hoàn thành giao dịch

Để tiếp tục sử dụng Dịch vụ và hoàn tất giao dịch, bạn phải tuân thủ tất cả các điều khoản và hạn chế có trong thỏa thuận này:

 • Khách hàng không có quyền lừa dối và thực hiện các hành vi gian lận.
 • Khách hàng không có quyền thực hiện các hành động Công ty cấm.
 • khách không có quyền can thiệp vào vấn đề bảo mật máy chủ.
 • Khách hàng đồng ý không sử dụng Dịch vụ để thực hiện các hành động bất hợp pháp.
 • Khách hàng không có quyền sử dụng tiền bất hợp pháp để nạp tiền vào tài khoản.
 • Khách hàng không có quyền sử dụng phần mềm virus, mã hoặc tệp máy tính để phá hủy hoặc giám sát phần mềm máy tính Công ty sử dụng.
 • Khách hàng không có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào làm treo hoặc quá tải hệ thống hạ tầng công nghệ của Công ty.
 • Khách hàng không có quyền sử dụng các công cụ và robot tự động để giám sát hoặc sử dụng Dịch vụ.
 • Khách hàng không có quyền để lại đường dẫn liên kết trực tiếp đến bất kỳ phần nào của Dịch vụ.
 • Khách hàng không có quyền bán và cung cấp quyền truy cập Dịch vụ cho bên thứ ba.
 • Khách hàng có quyền sử dụng dữ liệu bất kỳ chỉ cho mục đích cá nhân, không sao chép và bán dữ liệu.
 • Khách hàng không có quyền sử dụng Dịch vụ của Công ty cho các mục đích nhằm lăng mạ, bắt nạt, xâm phạm quyền riêng tư, quấy rối, phỉ báng, đe dọa hoặc các hành vi khác như bất hợp pháp, trừng phạt hình sự, phi đạo đức, hận thù và xúc phạm nhân phẩm.
 • Khách hàng không có quyền cung cấp dữ liệu sai lệch khi sử dụng Dịch vụ.
 • Khách hàng không có quyền gây ra sự bất tiện và đe dọa Công ty cũng như tất cả nhân viên Công ty.
 • Khách hàng hiểu rằng Công ty có thể sử dụng các biện pháp tự động và thủ công để kiểm tra xem liệu khách hàng có đáp ứng các yêu cầu quy định trong phần “Hạn chế đối với người dùng” hay không.

Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm và không tuân thủ yêu cầu nào, Công ty có thể bắt đầu tiến hành điều tra để thu thập thông tin bổ sung xác nhận việc khách hàng tuân thủ hoặc không tuân thủ chúng. Bạn đồng ý sẽ cấp tất cả thông tin công ty yêu cầu trong quá trình điều tra.

Không nhân viên nào có mối quan hệ việc làm với Công ty có thể trở thành Khách hàng của công ty khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Vi phạm quy tắc này sẽ dẫn đến việc đóng tài khoản và mọi khoản tiền sẽ bị ghi nợ.

Công ty có quyền đưa ra hành động thích hợp chống lại Khách hàng trong trường hợp có vi phạm bất kỳ liên quan đến “Hạn chế sử dụng” hoặc trong trường hợp sử dụng trái phép Dịch vụ khác, bao gồm cả trách nhiệm hình sự, dân sự và hành chính. Phá hủy hệ thống máy tính của Công ty khi chưa được sự cho phép theo thỏa thuận này là hành động vi phạm thỏa thuận.

Công ty có quyền chấm dứt giao dịch của bạn nếu giao dịch vi phạm thỏa thuận. Nếu Công ty thấy bạn liên tục thực hiện các giao dịch đó, tất cả chúng sẽ bị chấm dứt.

Sử dụng tư liệu của Dịch vụ

Là người tham gia Dịch vụ, bạn được cung cấp rất nhiều thông tin và tài liệu. Tư liệu bao gồm dữ liệu thị trường, báo giá, tin tức, ý kiến của các nhà phân tích, nghiên cứu, các biểu đồ Công ty nhận được từ bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin do bên thứ ba cung cấp. Công ty cung cấp tư liệu để Khách hàng làm quen và không chịu trách nhiệm cho sự nhận thức thông tin của Khách hàng. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác và tính thời sự của các dữ liệu được cung cấp.

Dựa trên các thông tin được mô tả ở trên, Khách hàng biết rằng các tài liệu được cung cấp không phải là sự tư vấn đầu tư.

Trên Dịch vụ có thể có các đường dẫn liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Công ty không chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp và quyết định mà bạn đưa ra.

Tất cả các tài liệu, đồ họa và kịch bản được cung cấp trên trang web chỉ nhằm mục đích thông tin và không mang tính chất tư vấn. Bạn đồng ý không sao chép hoặc chuyển thông tin được cung cấp cho bên thứ ba. Công ty từ chối mọi trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin được cung cấp.

Sử dụng các dịch vụ của Công ty, bạn đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản mà Công ty chỉnh sửa hoặc cập nhật trong thỏa thuận này bằng cách đăng các bản chỉnh sửa liên quan trên website. Tiếp tục giao dịch trên sàn, nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản này và đồng ý với các thay đổi trong tương lai. Tất cả các sửa đổi được thực hiện trong thỏa thuận sẽ có hiệu lực 10 ngày sau khi chúng được đăng lần đầu tiên trên website. Nếu bạn không đồng ý với các nghĩa vụ được ghi liên quan đến các thay đổi trong các điều khoản của thỏa thuận, vui lòng không sử dụng Dịch vụ và thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bằng văn bản.

Nạp tiền và rút tiền.

Khách hàng phải nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình để có thể hoàn thành giao dịch. Bạn có thể nạp tiền qua tất cả các hình thức thanh toán có thể được chỉ định trên Dịch vụ của Công ty. Công ty có thể thay đổi phương thức nạp tiền mà không giải thích.

Khi nạp tiền bằng loại tiền tệ bất kỳ khác USD, Khách hàng nhận thức được rằng sẽ phải mất các chi phí bổ sung liên quan đến việc đổi tiền và trả phí. Để thực hiện các giao dịch, Công ty mời bên thứ ba độc lập thực hiện các giao dịch. Khách hàng thừa nhận và xác nhận rằng bên thứ ba hành động dựa trên Hướng dẫn dành cho Khách hàng và chuyển tiền thay mặt Khách hàng đến Công ty mà không bị hạn chế hay đảm bảo. Khách hàng đồng ý rằng họ không có quyền yêu cầu bên thứ ba thanh toán tiền bằng bất kỳ phương tiện nào và theo bất kỳ lý do nào.

Nếu Khách hàng nạp tiền qua chuyển khoản ngân hàng thì Khách hàng chỉ có thể sử dụng một tài khoản ngân hàng được đăng ký tại quốc gia mình đang cư trú. Bạn đồng ý gửi xác nhận chuyển khoản tuân thủ quy định. Trong trường hợp Khách hàng không cung cấp xác nhận chuyển tiền, chuyển khoản ngân hàng có thể được trả lại.

Trong trường hợp Khách hàng thực hiện nạp tiền theo cách khác bất kỳ, Công ty có quyền đưa ra bất kỳ quy tắc, quy định và tiêu chuẩn nào có vẻ cần thiết liên quan đến khoản tiền gửi đó.

Bạn thừa nhận rằng bên thứ ba chỉ tham gia vào việc chuyển tiền. Giữa khách hàng và bên thứ ba không có bất kỳ thỏa thuận tài chính nào khác. Theo thỏa thuận này, bạn xác nhận không khiếu nại bên thứ ba cũng như khiếu nại các hành động được thực hiện thay mặt bạn.

Tiền trong tài khoản của bạn thay đổi tùy thuộc vào các giao dịch được thực hiện. Trong thời gian tiến hành giao dịch, các chỉ số có thể thay đổi tùy thuộc vào lợi nhuận hoặc khoản lỗ của bạn và được thể hiện trên tài khoản cá nhân của bạn khi kết thúc giao dịch.

Các khoản tiền được ghi vào tài khoản của bạn được để trong các tài khoản ngân hàng của Công ty tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng ở Châu Âu và Châu Á (không ở các thiên đường thuế) và không thể tách biệt với các khoản tiền khác, bao gồm cả các khoản tiền riêng của chúng tôi và tiền của những người dùng dịch vụ khác. Bạn có thể tự bảo hiểm và rút vốn vào thị trường liên ngân hàng, dựa trên các thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn được công nhận trong lĩnh vực tài chính.

Bạn đồng ý rằng Công ty không trả lãi cho các khoản tiền trong tài khoản của bạn và có quyền sử dụng tiền của bạn theo bất kỳ cách nào cho đến khi bạn rút tiền theo thỏa thuận này.

Công ty có quyền tính phí duy trì tài khoản với số tiền 5% số dư tài khoản mỗi tháng theo lịch trong trường hợp Khách hàng không có hoạt động nào trong vòng 90 ngày. Phí duy trì sẽ bắt đầu được tính vào ngày thứ 91 và sẽ chấm dứt khi có hoạt động trở lại.

Để rút tiền, Khách hàng phải nộp đơn yêu cầu có chữ ký. Công ty có quyền thực hiện việc rút tiền dưới bất kỳ hình thức hợp lý nào theo quyết định của chúng tôi phù hợp với các chính sách và quy định của Công ty nhằm chống rửa tiền. Việc rút tiền có thể được thực hiện bằng cách thức tương tự như khi gửi tiền. Công ty có thể đặt ra giới hạn về số tiền Khách hàng có thể rút trong một khoảng thời gian nhất định.

Tất cả các thỏa thuận với Khách hàng về việc rút tiền được giữ lại kể cả sau khi hoàn thành mối quan hệ hợp đồng.

Số tiền rút tối thiểu không ít hơn 50$.

Công ty quy định khoản phí bổ sung với số tiền là 5% nếu Khách hàng hoàn thành ít hơn 05 giao dịch độc lập.

Một công ty có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin định danh khách hàng theo các quy định của Cục chống rửa tiền (AML).
Việc Khách hàng cung cấp thông tin là điều kiện tiên quyết để rút tiền.
.

Liên quan đến việc duy trì sự an toàn của Công ty và chống rửa tiền, chúng tôi có quyền đưa ra bất kỳ tiêu chuẩn, quy định và quy tắc nào.

Trong trường hợp nghi ngờ Khách hàng vi phạm các điều khoản của thỏa thuận này, công ty có thể từ chối xử lý yêu cầu rút tiền.

Khách hàng có nghĩa vụ trả mọi chi phí liên quan đến việc thực hiện giao dịch và phí đổi tiền. Công ty có thể vào bất cứ lúc nào lập hóa đơn vào tài khoản Khách hàng để trả cho các khoản chi phí có thể có.

Khách hàng thừa nhận họ sẽ trả bất kỳ khoản chi phí và phí môi giới nào. Công ty có quyền thay đổi cấu trúc phí theo quyết định của Công ty mà không cần giải thích.

Khách hàng hoàn toàn nhận thức được rằng họ phải tự trả tất cả các loại thuế phí theo quy định của quốc gia nơi người này đang sinh sống. Công ty cam kết không đánh thuế thêm Khách hàng. Công ty có thể khấu trừ thuế từ số tiền là kết quả của sự hợp tác giữa Khách hàng với Công ty. Công ty có quyền giữ lại các khoản tiền như khoản thuế đó và gửi hóa đơn cho Khách hàng đối với bất kỳ khoản thuế nào mà điều khoản này có thể áp dụng. Sau khi tạo tài khoản Khách hàng và trước khi xử lý yêu cầu rút tiền, Công ty có thể yêu cầu Khách hàng điền vào một số tài liệu thuế nhất định. Nếu Khách hàng không cung cấp tài liệu trong vòng 60 ngày, Công ty sẽ buộc phải hạn chế quyền truy cập của Khách hàng vào Dịch vụ.

Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin chi tiết cung cấp và có nghĩa vụ thông báo kịp thời về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến chúng.

Nếu Khách hàng đã nhận được tiền vào tài khoản nhưng có bất kỳ phần nào trong số này được gửi liên quan đến vi phạm thỏa thuận thì Công ty có quyền rút lại các khoản tiền này có tính phí hoa hồng. Một phương án thay thế là gửi hóa đơn cho Khách hàng về số tiền chuyển, có tính tất cả các khoản phí có thể có.

Trong trường hợp Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty số tiền vượt quá số tiền trong tài khoản, Khách hàng phải chuyển tiền trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày xuất hóa đơn.

Công ty có quyền xóa tất cả các khoản tiền có sẵn trên tài khoản của Khách hàng, có tính đến khoản tiền gửi, lợi nhuận và tiền thưởng trong trường hợp khách hàng vi phạm thỏa thuận này.

Chương trình khuyến mãi và tiền thưởng dành cho khách hàng

Công ty có thể cung cấp tiền thưởng cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại cũng như tạo cơ hội cho khách hàng tham gia các chương trình khuyến mãi.

Tiền thưởng và khuyến mãi là ưu đãi dành cho Khách hàng và Công ty có thể từ chối cung cấp cho họ.

Các điều khoản về tiền thưởng và khuyến mãi có trong mục này và có sẵn trên website của Công ty.

Công ty có thể cung cấp tiền thưởng riêng, tùy thuộc vào các điều khoản hợp tác với Khách hàng. Công ty có thể cung cấp tiền thưởng cho khách hàng VIP.

Khách hàng chỉ nhận được tiền thưởng sau khi đã cung cấp tất cả các tài liệu theo yêu cầu của Công ty.

Tiền thưởng có hai loại: tiền thưởng nạp tiền và tiền thưởng ứng trước.

 1. Tiền thưởng nạp tiền được Công ty cấp khi khách hàng gửi tiền vào tài khoản của họ.
 2. Số tiền thưởng Công ty xác định theo tỷ lệ phần trăm của số tiền Khách hàng gửi vào.

Khối lượng giao dịch theo loại tiền thưởng này như sau: khối lượng giao dịch 10.000.000 USD. Tiền thưởng được cấp cho mỗi 1000 USD. Tổng tiền thưởng không vượt quá 10.000 USD.

Nếu Khách hàng có hai tài khoản trở lên thì khối lượng giao dịch cho mỗi tài khoản được tính riêng. Nếu Khách hàng có một vài khoản tiền thưởng thì họ có thể rút chúng ra khi đã đáp ứng được tất cả các điều kiện.

Khối lượng giao dịch không bao gồm các giao dịch được mở theo cách hỗn hợp, giao dịch scalping và các giao dịch kéo dài dưới 03 phút. Nếu trong vòng 03 tháng kể từ thời điểm thanh toán tiền thưởng và cho đến thời điểm phải đạt được khối lượng giao dịch, Khách hàng không có hoạt động trên tài khoản thì Công ty có quyền ghi nợ tiền thưởng, cũng như tất cả thu nhập trên tài khoản của Khách hàng trong thời gian này mà không cần thông báo trước hoặc được sự chấp thuận của Khách hàng.

Trong trường hợp tài khoản Khách hàng không có giao dịch và khi số dư tài khoản của Khách hàng không vượt quá số tiền thưởng nhận được từ Công ty, chúng tôi có thể ghi nợ tiền thưởng, cũng như tất cả thu nhập nhận được nhờ số tiền thưởng, mà không cần cảnh báo và không cần có sự đồng ý của Khách hàng.

Ngoài ra, tài khoản giao dịch của Khách hàng có thể được điều chỉnh trong trường hợp nghi ngờ có gian lận.

Việc rút tiền thưởng và thu nhập chỉ có thể thực hiện khi đạt khối lượng giao dịch. Khoảng thời gian để đạt được khối lượng giao dịch không bị giới hạn về mặt thời gian.

Thực hiện rút tiền, Khách hàng hiểu rằng tất cả các vị trí trên tài khoản sẽ phải chấm dứt và số dư tiền sẽ được tính toán lại bằng phương pháp sau:

Số dư tiền trong tài khoản của Khách hàng = số dư hiện tại – số tiền thưởng đã được cấp – tổng thu nhập mà Khách hàng nhận được từ tất cả các giao dịch đã đóng, mở từ thời điểm kích hoạt tiền thưởng.

Tiền thưởng tạm ứng được Công ty cấp cho khách hàng theo thỏa thuận với khách hàng trước khi khách hàng nạp tiền vào tài khoản, nhưng với điều kiện khách hàng phải nạp tiền sau đó vào tài khoản.

Công ty và khách hàng đồng ý:

 • Số tiền thưởng
 • Thời hạn mà Khách hàng phải nạp tiền vào tài khoản
 • Số tiền phải được nạp

Nếu Khách hàng chưa nạp tiền vào tài khoản trong khoảng thời gian đã thỏa thuận, Công ty có quyền ghi nợ tiền thưởng và thu nhập Khách hàng nhận được trong thời gian sử dụng tiền thưởng tạm ứng.

Cho đến khi Khách hàng nạp tiền vào tài khoản của mình, tài khoản của Khách hàng sẽ bị khóa.

Điều kiện để xử lý tiền thưởng tạm ứng tương tự như các điều kiện để xử lý tiền thưởng nạp tiền. Công ty có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình thưởng và khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Tất cả các quyết định liên quan đến tiền thưởng đều do Công ty thực hiện. Tất cả các tình huống riêng lẻ sẽ được Công ty và Khách hàng thảo luận riêng.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Công ty tuân thủ chính sách của công ty về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đọc Thỏa thuận này, bạn nhận thức được bản chất của những gì được viết ra và đồng ý với chính sách của Công ty. Công ty có quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi và thay đổi nào. Là người dùng Dịch vụ, bạn phải tuân theo bất kể bạn đã làm quen với chúng hay chưa.

Theo thỏa thuận này, Khách hàng cho phép Công ty xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Bất kỳ hành động nào – chẳng hạn như thu thập, hệ thống hóa, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân phải được thực hiện theo cách thông thường có thể tiếp cận được. Khách hàng đồng ý để Công ty xử lý dữ liệu theo ý muốn tự do của họ. Dữ liệu cá nhân có nghĩa là họ tên đầy đủ, ngày sinh, địa chỉ thường trú và tất cả các thông tin liên quan đến định danh cá nhân. Khách hàng hiểu rằng việc thu thập thông tin chỉ được thực hiện để xác nhận danh tính của họ và bảo vệ an toàn cho tất cả những người có mối quan hệ với Công ty. Sự đồng ý có giá trị tại thời điểm được Khách hàng chấp nhận và cho đến thời điểm từ chối.

Đồng ý nhận tin tức qua email và nhận tin nhắn SMS

Theo Thỏa thuận này, Khách hàng cho phép Công ty gửi tin nhắn SMS và thư điện tử đến địa chỉ email và số điện thoại được cung cấp.

Khách hàng có thể hủy đăng ký nhận tin bất cứ lúc nào bằng cách gửi thư đến địa chỉ email của chúng tôi support.vi@lexatrade.lochoặc liên hệ với người quản lý của chúng tôi.

Thu âm cuộc hội thoại giữa Khách hàng và Công ty

Khách hàng đồng ý rằng tất cả các cuộc hội thoại giữa bạn và đại diện Công ty có thể được thu âm mà không có cảnh báo trước để cải thiện chất lượng dịch vụ. Chúng sẽ là bằng chứng trong trường hợp có bất kỳ xung đột và hiểu lầm nào xảy ra.

Những rủi ro có thể xảy ra

Khách hàng hiểu những rủi ro có thể xảy ra khi thực hiện giao dịch bằng Dịch vụ của chúng tôi. Khách hàng chấp nhận thực tế rằng tất cả các giao dịch được thực hiện có liên quan đến mức độ rủi ro cao. Việc chấp nhận thỏa thuận này tự động có nghĩa là khách hàng đã làm quen và chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra.

Khách hàng nhận thức được rằng bất kỳ giao dịch nào trên thị trường ngoại hối đều có thể dẫn đến thua lỗ. Chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với khả năng thua lỗ và hiểu mức độ bạn có thể chấp nhận được chúng. Theo thỏa thuận này, bạn thừa nhận và chấp nhận thông tin đã ghi, đồng thời chấp thuận Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các tổn thất có thể xảy ra trong quá trình giao dịch.

Giới hạn trách nhiệm của công ty và từ chối bảo đảm

Công ty thông báo rằng trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất có thể xảy ra do bất kỳ thời điểm nào Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Công ty và do các tài liệu Công ty cung cấp.

Chúng tôi KHÔNG chịu trách nhiệm trong các trường hợp:

 • Khách hàng sử dụng Dịch vụ không đúng cách
 • bất kỳ quyết định sai lầm nào do Khách hàng đưa ra
 • vô tình và cố ý làm dừng hoạt động hay thay đổi Dịch vụ của Công ty

Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc Khách hàng sử dụng các dịch vụ hoặc Server của bên thứ ba được quảng cáo trên Dịch vụ.

Công ty được miễn trừ khỏi mọi khoản thanh toán, tổn thất và khiếu nại trong trường hợp có tố tụng giữa Khách hàng với bên thứ ba.

Khách hàng hoàn toàn đồng ý rằng họ sử dụng Dịch vụ theo quyết định của mình, tự đánh giá các rủi ro.

Dịch vụ của Công ty sẵn có cho Khách hàng theo hình thức như hiện nay mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào.

Giải quyết xung đột và khiếu nại

LexaTrade rất tôn trọng và nghiêm túc xử lý các khiếu nại của Khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến gì về dịch vụ, chúng tôi yêu cầu bạn báo ngay cho chúng tôi biết.

Sau đây là các quy trình xử lý khiếu nại và tranh chấp liên quan đến các dịch vụ do Công ty chúng tôi cung cấp.

Gửi đơn khiếu nại

Khách hàng có thể gửi đơn khiếu nại bằng văn bản cho người quản lý tài khoản. Từng đơn khiếu nại sẽ được xem xét. Vui lòng gửi một bản sao khiếu nại của bạn đến địa chỉ email: support@lexatrade.loc

Ai và đơn khiếu nại được xử lý như thế nào?

Khiếu nại của khách hàng sẽ được quản lý xem xét trong vòng 7 ngày và giải quyết vấn đề trực tiếp với khách hàng. Nếu vấn đề không thể được giải quyết, khiếu nại sẽ được chuyển đến chuyên gia kiểm soát nội bộ, người này cũng có 7 ngày để giải quyết tình huống. Trong thời gian này, Khách hàng sẽ nhận được thư gửi đến địa chỉ email.

Thời hạn xem xét khiếu nại

Quản lý và chuyên gia kiểm soát nội bộ sẽ cố gắng giải quyết vấn đề trong vòng 7 ngày. Nếu sau 7 ngày, Khách hàng và chuyên gia kiểm soát nội bộ không đạt được thỏa thuận, thì trong vòng 7 ngày tới, Khách hàng sẽ nhận được thư có câu trả lời chi tiết hơn. Chỉ những vấn đề phức tạp hơn mới cần trên 28 ngày để giải quyết. Trong những trường hợp như vậy, Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng về lý do trì hoãn.

Bảo vệ pháp lý để giải quyết khiếu nại

Mỗi khiếu nại nhận được đều được xem xét riêng. Biện pháp khắc phục phụ thuộc vào tình huống khiếu nại. Thông thường các biện pháp này là:

 • Giải thích vấn đề bằng văn bản hoặc bằng lời nói
 • Đường dẫn đến tài liệu công bố
 • Đề xuất sản phẩm theo giá ưu đãi
 • Hoàn tiền
 • Hỗ trợ người khiếu nại nộp đơn khiếu nại
 • Xác định và thực hiện một số trường hợp

Tất cả các khiếu nại được xử lý miễn phí, phù hợp theo yêu cầu của pháp luật.

Giám sát khiếu nại như thế nào

Chuyên gia kiểm soát nội bộ đảm bảo việc xem xét từng đơn khiếu nại. Ngoài ra, có báo cáo hàng tháng về các khiếu nại đã nhận và xem xét.

Luật pháp và quyền tài phán

Thỏa thuận này được điều chỉnh theo luật Saint Vincent và Grenadines, các bên theo đó đồng ý với quyền tài phán độc quyền của tòa án Saint Vincent và Grenadines.

Kết luận

Thỏa thuận này chỉ cung cấp cho Khách hàng quyền sử dụng Dịch vụ và không ngụ ý việc hợp tác, liên doanh hoặc nhượng quyền thương mại giữa các bên. Thỏa thuận không cung cấp quyền hoặc biện pháp bảo vệ quyền cho bên thứ ba.

Công ty có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi và sửa đổi nào đối với thỏa thuận này vào bất cứ lúc nào mà không cần giải thích, kèm nghĩa vụ đăng bản sửa đổi lên website. Khách hàng đồng ý bản sửa đổi sẽ có hiệu lực bất kể họ đã đọc nó hay chưa trong thực tế.

Thỏa thuận giữa Khách hàng và Công ty này là duy nhất, có hiệu lực và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận trước đó giữa Khách hàng và Công ty.

Việc Công ty từ chối thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này sẽ không được hiểu là từ chối bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào khác.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này không hợp lệ do quy định của pháp luật thì chúng sẽ được thay thế bằng một điều khoản mới theo quy định của pháp luật. Tất cả các điều khoản khác vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Bạn thừa nhận đã đọc từng điều khoản của thỏa thuận này, bao gồm các tài liệu và liên kết bổ sung và đồng ý với các điều khoản của chúng. Bạn xác nhận rằng quyết định tham gia thỏa thuận của bạn được đưa ra một cách độc lập và bạn không dựa vào sự bảo đảm hoặc bất kỳ sự đại diện nào.

Bạn hiểu và chấp nhận thực tế rằng bạn không có quyền chuyển tiếp thông tin Công ty cung cấp khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Ngược lại, công ty có thể tự do truyền tải và cung cấp thông tin mà không cần sự đồng ý của bạn.

Công ty không chịu trách nhiệm cho việc website hoạt động không bình thường trong các trường hợp bất khả kháng. Các trường hợp này gồm thiên tai, nỗ lực khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh và các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Tên gọi của các phần trong thỏa thuận này không bị ràng buộc về mặt pháp lý.

Khi đọc thỏa thuận bằng ngôn ngữ khác được dịch từ tiếng Nga, trong trường hợp có xung đột, bản thỏa thuận bằng tiếng Nga được ưu tiên.

Việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng bị giới hạn theo thỏa thuận này.

Thỏa thuận này cũng bao gồm một phụ lục về các rủi ro có thể xảy ra, chính sách bảo mật và tất cả các thông tin liên quan đến các điều khoản giao dịch.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi được khách hàng chấp nhận thỏa thuận này. Việc chấp nhận thỏa thuận xảy ra tại thời điểm khách hàng đăng ký tài khoản trên website của chúng tôi.

iconAvatar