Những rủi ro có thể xảy ra
Bắt đầu
giao dịch
NGAY BÂY GIỜ

Những rủi ro có thể xảy ra

Lưu ý liên quan đến rủi ro có thể xảy ra nhằm thông báo cho Khách hàng biết về những rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch bằng ngoại tệ. Tuyên bố từ chối trách nhiệm này là phụ lục kèm theo “Thỏa thuận người dùng”.

Rủi ro đáng kể là đặc trưng của các hoạt động giao dịch như giao dịch ngoại tệ, được thực hiện trên cơ sở thanh toán ngay lập tức, giao dịch hối đoái kỳ hạn, giao dịch trong ngày và giao dịch tùy chọn. Trước khi nạp tiền gửi và bắt đầu giao dịch trên server của LexaTrade hoặc các đại diện khác, bất cứ ai tham gia cũng phải nghiên cứu tình hình tài chính của chính mình. Khách hàng phải xác định có khoản tiền nhàn rỗi, không ảnh hưởng đến cuộc sống và hạnh phúc của bản thân. Việc này là do trong thực tế, bất kỳ hoạt động giao dịch ngoại tệ nào cũng đều phải chịu rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư.

Chúng tôi khuyên người dùng nên tự làm quen với tất cả các mục có trên website LexaTrade liên quan đến tất cả rủi ro có thể phát sinh từ giao dịch ngoại tệ.

Liên quan đến thông tin trên website LexaTrade về dự báo và tỷ giá hối đoái, chúng tôi yêu cầu người dùng không chỉ dựa vào thông tin được cung cấp mà không dựa vào độ tin cậy của thông tin đó tại thời điểm tìm hiểu. LexaTrade không chịu trách nhiệm cho các hành động được thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp. Khách hàng cần nhận thức được rằng thông tin cung cấp trên website không làm giảm rủi ro giao dịch.

QUAN TRỌNG: Dịch vụ giao dịch này bị cấm đối với công dân các nước: Mỹ, Canada, Úc, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản.

Khách hàng đã được cảnh báo và đồng ý rằng tất cả các mối quan hệ giữa Khách hàng và Công ty được giải quyết theo thỏa thuận. Khi cần thiết, các bên có quyền ký kết các thỏa thuận bổ sung để thêm các quyền và nghĩa vụ hai bên.

Thỏa thuận có hiệu lực khi có chữ ký của Khách hàng và đại diện Công ty, được xác nhận bởi con dấu của Công ty. Bất kỳ thỏa thuận nào được ký bởi một người hoặc công ty không đủ tiêu chuẩn hoặc không có con dấu đều không hợp lệ và Công ty không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào đối với họ.

Theo thỏa thuận này, Khách hàng xác nhận đã đọc và đồng ý với các rủi ro có thể phát sinh, nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các hoạt động giao dịch trên dịch vụ của Công ty.

iconAvatar