Bảo hiểm 100%

Hãy nhận bảo hiểm 100% cho lần nạp đầu tiên. Giao dịch dựa trên tin tức mà không sợ mất tiền!

Điều kiện nhận thưởng:

  • Xác nhận sự tham gia của bạn trước đó để tận dụng bảo hiểm tiền gửi.
  • Bạn sẽ nhận được bảo hiểm trong trường hợp tiền gửi của bạn nằm trong khoảng từ 500 đến 5000 USD.
  • Bảo hiểm được phân phối cho tất cả các giao dịch được thực hiện vào ngày có tin tức từ 00:01 đến 00:00 GMT.
  • Bảo hiểm được tích lũy theo tổng số tiền thua lỗ theo kết quả của tất cả các giao dịch mở trong ngày có tin tức, nhưng không vượt quá 100% số tiền gửi.
  • Hoàn trả tiền vào khoản tiền gửi theo chương trình khuyến mãi giống với tiền thưởng.
  • Bạn chỉ có thể rút số tiền này sau khi có số lượng giao dịch vượt quá số tiền bảo hiểm được trả 10 000 lần. Nếu số tiền được rút ra trước khi đáp ứng điều kiện này thì bạn sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận và đóng tài khoản.
  • Để nhận bảo hiểm, bạn phải cung cấp tài liệu xác nhận danh tính.
  • Các chương trình thưởng bị giới hạn về thời gian và có thể bị dừng bất cứ lúc nào.
iconAvatar