Chính sách bảo mật

Nhiệm vụ chính của SWISSONE GROUP LTD (LexaTrade) (sau đây gọi là “Công ty”) là bảo vệ quyền lợi của khách hàng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của họ một cách an toàn.

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin nhận được từ khách hàng của mình bằng những máy tính được bảo vệ bởi các hệ thống an ninh hiện đại.

Chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý của bạn như được nêu trong Thỏa thuận về Điều khoản cung cấp dịch vụ.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng theo các điều khoản của Thỏa thuận về điều kiện cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cũng tuân thủ các quy tắc này đối với nhân sự của Công ty. Mỗi nhân viên của chúng tôi có thể từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân của họ trong công tác. Chúng tôi bảo vệ quyền bảo mật của họ theo luật pháp.

Dữ liệu cá nhân bao gồm những gì?

Danh sách dữ liệu cá nhân Khách hàng có thể cung cấp cho Công ty trong quá trình điền mẫu đăng ký tài khoản cá nhân bao gồm: Họ và Tên, quốc tịch, ngày sinh, thông tin hộ chiếu, địa chỉ thường trú và thông tin liên lạc.

Để hoàn thành các giao dịch, chẳng hạn như gửi tiền, rút tiền, Khách hàng phải cung cấp: thông tin thanh toán chi tiết, sao kê ngân hàng, bản sao thẻ tín dụng và các tài liệu có thể khác.

Sử dụng thông tin cá nhân bởi Công ty

Công ty sẽ chỉ sử dụng dữ liệu trong trường hợp:

  • xác nhân danh tính của Khách hàng
  • xử lý lệnh giao dịch của Khách hàng
  • thông báo cho Khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ mới do Công ty cung cấp
  • cung cấp các dịch vụ khác cho Khách hàng

Chuyển thông tin cho bên thứ ba

Công ty chỉ có thể chuyển dữ liệu cá nhân của Khách hàng để thực hiện các điều khoản ghi trong Thỏa thuận. Các bên thứ ba này bao gồm: các công ty liên kết, ngân hàng, kiểm toán viên, đại lý thanh toán và các đại lý của Công ty. Công ty đảm bảo bên thứ ba giữ bảo mật thông tin.

Công ty chỉ có quyền chuyển thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba, những đơn vị không được uỷ quyền, chỉ khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Quyền khiếu nại của khách hàng

Nếu Khách hàng tin rằng các quyền của mình đã bị Công ty vi phạm, người này có quyền nộp đơn khiếu nại lên các cơ quan quản lý.

Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR)

Khi Khách hàng đăng ký tài khoản hoặc trở thành người dùng các dịch vụ do Công ty cung cấp, người này sẽ tự động đồng ý việc xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của họ theo thỏa thuận được cung cấp.

Thời hạn được phép xử lý và sử dụng dữ liệu bắt đầu từ thời điểm thỏa thuận được chấp nhận và một năm sau khi chấm dứt thỏa thuận giữa Công ty với Khách hàng.

Chúng tôi yêu cầu bạn thể hiện sự đồng ý/ không đồng ý với các quyền liên quan đến việc xử lý dữ liệu này bằng cách chọn hộp bên dưới:

Tôi đồng ý
Khách hàng đồng ý sử dụng cookie trên các website của Công ty để giúp Khách hàng có thể truy cập nhanh chóng và thuận tiện vào website. Nhiều trang web cho phép Khách hàng không đồng ý và không chấp nhận sử dụng cookie.

Market Solution Limited rất coi trọng tính bảo mật cho từng dữ liệu Khách hàng và do vậy chúng tôi đảm bảo chỉ sử dụng dữ liệu này cho các mục đích chuyên sâu, cụ thể là quản trị tài khoản của khách hàng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng sử dụng khi hợp tác với Công ty.

Công ty muốn liên hệ được với Khách hàng để cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi và các cuộc thi nếu có. Nếu bạn đồng ý nhận tin thông báo từ Công ty, vui lòng chọn phương thức liên lạc thuận tiện với mình:

  • Email
  • Gọi điện thoại
  • Tin nhắn

Chúng tôi cũng muốn có thể chuyển dữ liệu của bạn đến Công ty đối tác để họ liên hệ với bạn và thông báo cho bạn về các dịch vụ và cuộc thi khác do Công ty cung cấp. Nếu bạn đồng ý, vui lòng đánh xác nhận vào hộp bên dưới:

Tôi đồng ý

Chúng tôi xin thông báo bạn có quyền thu hồi quyền này vào bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản đến địa chỉ email bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của công ty: support@lexatrade.com. Công ty cam kết thông qua và thu hồi sự cho phép này ngay sau khi nhận được thông báo.

Vui lòng đánh vào ô bên dưới nếu bạn đồng ý rằng bạn đã được thông báo trước một cách hợp lệ về khả năng gửi khiếu nại trong trường hợp Công ty không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận:

Tôi đồng ý

iconAvatar