Thông tin quan trọng

Kính gửi Quý khách hàng!

Liên quan đến lễ kỷ niệm "Ngày ngân hàng" ở Vương quốc Anh vào ngày 19 tháng 9 năm 2022, dự kiến ​​sẽ có những thay đổi trong công việc với một số công cụ.

Nền tảng MT4 và MT5, Nền tảng WEB:

Ngày 19 tháng 9 năm 2022:

Chỉ số: UK.100giao dịch bị đóng cửa;
Chứng khoán Anh: BHPBilliton, RioTinto, Samsung, Barclays, BP, ITMgiao dịch bị đóng cửa.
Sản phẩm: NHÔM, ZINC, SUGAR, NICKELgiao dịch bị đóng cửa.
iconAvatar