Thông tin quan trọng

Kính gửi Quý khách hàng!

Liên quan đến lễ kỷ niệm "Ngày Martin Luther King", vào ngày 16 tháng 1 năm 2023, dự kiến ​​sẽ có những thay đổi trong công việc với một số công cụ.

Nền tảng MT4 và MT5, Nền tảng WEB:

Ngày 16 tháng 1 năm 2023:

Kim loại: Copper, XAGUSD, XNGUSDđóng cửa sớm 17:45;
Kim loại:XAUUSD, XAUEUR, XPDUSD, XPTUSDđóng cửa sớm 19:30;
Chỉ số: FTSE50Chinađóng cửa sớm 17:45;
Chỉ số: GER.30đóng cửa sớm 21:00;
Chỉ số: NAS100, USA.30, SPX500, JPN225đóng cửa sớm 21:00;
Chứng khoán: Stocks USgiao dịch bị đóng cửa;
Nguyên liệu thô: US.OILđóng cửa sớm 19:30.
iconAvatar