Thông tin quan trọng

Kính gửi Quý khách hàng!

Liên quan đến lễ kỷ niệm Ngày Australia vào ngày 26 tháng 1 năm 2022, dự kiến ​​sẽ có những thay đổi trong công việc với một số công cụ.

Nền tảng MT4 và MT5, Nền tảng WEB:

Ngày 26 tháng 1 năm 2022:

Chỉ số AUS200đóng cửa sớm lúc 05:30.
iconAvatar