Đơn khiếu nại

Vui lòng cho biết quý danh?
Đây có phải là đơn khiếu nại đầu tiên bạn gửi công ty không?
Tên
Họ
Quốc gia bạn đang cư trú
Số điện thoại của bạn
Email của bạn
Bạn đã đăng ký tại www.lexatrade.com?
Bạn đã nạp tiền vào khoản tiền gửi?
Bạn đã có quản lý cá nhân chưa?
Nhân viên của công ty đã liên lạc với bạn để xác nhận thông tin đăng ký và đã giải thích các rủi ro khi giao dịch trên thị trường chứng khoán chưa?
Bạn đã nhận được tiền thưởng (bảo hiểm) từ công ty chưa?
Công ty có cung cấp dữ liệu thị trường mới nhất (bao gồm dữ liệu từ bên thứ ba) và tài liệu để hỗ trợ sử dụng dịch vụ không?
Trước khi nộp đơn khiếu nại, bạn đã đọc:
Vui lòng giải thích rõ khiếu nại của bạn
Cảm ơn bạn Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.
Đã xảy ra lỗi! Vui lòng thử lại sau.

quay lại trang chủ

iconAvatar