Tiền thưởng 30%

Nhận 30% tiền thưởng từ khoản tiền gửi đầu tiên trên LexaTrade!

Ví dụ: khi nạp 5000 USD vào tài khoản, bạn sẽ nhận được 1500 USD quà tặng từ công ty!

Điều kiện nhận thưởng:

  • Bạn chỉ có thể rút tiền gửi sau khi khối lượng giao dịch vượt quá số tiền thưởng đã cấp 10000 lần. Nếu số tiền được rút ra trước khi đáp ứng điều kiện này – bạn sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền thưởng và thu nhập nhận được nhờ tiền thưởng và đóng tài khoản. Khi tính toán khối lượng, tính cả đòn bẩy nếu bạn sử dụng chúng.
  • Chương trình thưởng sẽ được kích hoạt sau khi nhận tất cả tài liệu cần thiết để xác nhận danh tính.
  • Các chương trình thưởng bị giới hạn về thời gian và có thể bị dừng bất cứ lúc nào.
  • Nếu sau 03 tháng bạn vẫn chưa có hoạt động nào – thì chúng tôi có quyền ghi nợ số tiền thưởng.
  • Nếu chúng tôi phát hiện gian lận, thì số tiền kiếm được sẽ bị ghi nợ và tài khoản sẽ bị đóng.
  • Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng đặc biệt các điều kiện thưởng tốt nhất. Để biết thêm về điều này, xin vui lòng liên hệ với quản lý của bạn.
  • Nếu tiền thưởng bạn nhận được không quá 10000 USD, thì tiền thưởng được tính theo công thức sau: (số tiền gửi) x (phần trăm tiền thưởng) x 100.
  • Nếu tiền thưởng bạn nhận được trên 10000 USD, thì tiền thưởng được tính theo công thức sau: (số tiền gửi) x (phần trăm tiền thưởng) x 200.
  • Nếu tiền thưởng bạn nhận được từ 30.000 USD trở lên, thì tiền thưởng được tính theo công thức sau: (số tiền gửi) x (phần trăm tiền thưởng) x 300.
  • Nếu phần trăm tiền thưởng vượt quá 100%, thì tiền thưởng tính toán theo công thức sau: (số tiền gửi) x (phần trăm tiền thưởng) x 3000.
iconAvatar