Autochartist

Autochartist là một chương trình sẽ thông báo cho bạn về những chuyển động sắp tới trên thị trường..

Công nghệ đã được cấp bằng sáng chế cho phép hệ thống tìm kiếm kiểm tra hàng nghìn công cụ tài chính 24 giờ mỗi ngày.
Hệ thống tự động xác định các cơ hội giao dịch dưới dạng các mô hình đồ họa, mô hình Fibonacci và các mức chính để đo lường khả năng chúng xảy ra. Ngoài ra, Autochartist cung cấp PowerStats như một tính năng giúp bạn đánh giá chính xác hơn các rủi ro và biến động của các công cụ bạn đang giao dịch.

Các mẫu phân tích kỹ thuật:

  • Nhận thông báo bằng âm thanh và hình ảnh khi các mẫu mới và hoàn chỉnh được xác lập.
  • Sử dụng dự báo biến động giá tự động.
  • Sử dụng thống kê hiệu suất để hiển thị các chỉ báo hiệu suất mẫu nhằm đạt được theo dự đoán.

Các mẫu Fibonacci:

  • Nhận thông báo bằng âm thanh và hình ảnh khi xuất hiện các mẫu Fibonacci mới và hoàn chỉnh.
  • Nhận mức hỗ trợ và kháng cự dạng đồ họa Golden Ratio (Tỷ lệ vàng).

Các mức chính:

  • Mức hỗ trợ và kháng cự ngang là phổ biến cho các mức giá quan trọng. Autochartist mức chính sẽ tự động xác định các giá trị giá này như điểm “Chọc thủng” hoặc điểm “Tiệm cận”.

Hãy sử dụng Autochartist để hiểu rõ hơn về thị trường, bất kể kinh nghiệm giao dịch của bạn đến đâu.

Cách thức hoạt động như thế nào? Xem video

Đi đến Autochartist

iconAvatar