Loại tài khoản

Các loại tài khoản khác nhau

Tài khoản Hồi giáo có thể là bất kỳ tài khoản nào sau đây và được điều chỉnh theo luật Sharia.

Các dịch vụ chínhMiniStandardGoldPlatinum
Đặt lệnh tối thiểu$10,000$10,000$50,000$150,000
Khoản tiền gửi đầu tiên tối thiểu$250$5,000$10,000từ 35,000 USD
Chat trực tuyến
Truy cập tất cả các tính năng của sàn
Nhiều thông tin hơn tại Autochartist
Gửi tín hiệu SMS
Quản lý VIP
Số điện thoại liên hệ trực tiếp với cá nhân
Chương trình khuyến mãi đặc biệt
Giao dịch một kèm một
Báo cáo riêng về thị trường chứng khoán

Chênh lệch spreads có trong bảng trên trang Forex

iconAvatar