Zwrot i wypłata środków

Polityka zwrotu i wypłaty środków

Niniejsza Polityka zwrotu i wypłaty opisuje wszystkie prawa i możliwości Klienta w zakresie regulacji i przetwarzania wniosków o wypłatę lub zwrotu funduszy.

Pierwszym elementem zwrotu środków jest złożenie wniosku o wypłatę.

Wniosek o wypłatę środków należy złożyć na piśmie zgodnie z umową dostarczoną przez Spółkę.

Spółka rozpoczyna realizację wniosku o wypłatę środków, po potwierdzeniu, że wszystkie wymagania dotyczące złożenia wniosku zostały spełnione, zgodnie z warunkami świadczenia usług. Kwota wypłaty również musi być zgodna z Umową.

Firma ma prawo ustalić limit kwoty środków w określonym okresie.

Minimalna kwota wypłaty wynosi 50 USD

Firma pobiera opłatę serwisową w wysokości 5% w przypadku, jeżeli Klient dokonał mniej niż 5 niezależnych transakcji.

Firma może zażądać od Klienta dodatkowych dokumentów identyfikacyjnych w celu wypłaty lub zwrotu funduszy, ponieważ chcemy zapobiec oszustwom ze strony Klientów i aktywnie walczymy z praniem pieniędzy.

Firma może odmówić przetworzenia wniosku Klienta, jeżeli Klient jest podejrzewany o naruszenie warunków Umowy.

Klient uświadamia swoją odpowiedzialność za pokrycie wszelkich kosztów, prowizji i podatków, zgodnie z Umową.

Klient jest odpowiedzialny za dokładność podania danych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które zostały dokonane w wyniku podania przez Klienta błędnych danych oraz za niedoskonałe płatności wynikające z wprowadzenia Firmy w błąd poprzez podanie błędnych danych.

Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie i spełnienie wszystkich warunków związanych z wypłatą i zwrotem środków określonych w Umowie.

Firma ma prawo nie dokonać wypłaty lub powstrzymać płatność, jeżeli Klient jest podejrzewany o naruszenie prawa, nakazu lub postanowienia rządowego.

Wszelkie wskazania nieprzewidziane w niniejszej Polityce podlegają Umowie.

Czy mogę pomóc ?
iconAvatar