100% ubezpieczenie
Zacznij
handlować
TERAZ

100% ubezpieczenie

Uzyskaj 100% ubezpieczenie pierwszej wpłaty. Handluj na wiadomościach bez obaw o utratę funduszy!

Warunki uzyskania bonusu:

  • Potwierdź swój udział, aby skorzystać z ubezpieczenia depozytu.
  • Otrzymasz ubezpieczenie, jeśli kwota depozytu wynosi od 500 do 5000 USD.
  • Ubezpieczenie dotyczy wszystkich transakcji dokonywanych w dniu wiadomości od 00:01 do 00:00 GMT.
  • Ubezpieczenie naliczane jest w wysokości całkowitej straty obliczonej na podstawie wyników wszystkich transakcji otwartych w dniu wiadomości, ale nie przekraczających 100% kwoty depozytu.
  • Zwrot środków na depozyt w ramach promocji jest równy kwocie bonusu.
  • Możesz wypłacić depozyt dopiero wtedy, gdy całkowita wartość transakcji przekroczy kwotę ubezpieczenie 10 000 razy. Jeżeli środki zostaną wypłacone przed spełnieniem tego warunku, będziesz zobowiązany do zwrotu całego dochodu, uzyskanego przy pomocy ubezpieczenia oraz do zamknięcia konta.
  • Aby uzyskać ubezpieczenie, musisz nadać dokument udowadniający tożsamość.
  • Program bonusowy może być ograniczony w czasie i może zostać zawieszony w dowolnym momencie.
iconAvatar