Gospodarka USA w pierwszym kwartale spadła o 5%
26.06.2020
Gospodarka USA w pierwszym kwartale spadła o 5%

Ostateczna ocena Departamentu Handlu USA wykazała 5% spadek amerykańskiego PKB w pierwszym kwartale w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, co obserwuje się po raz pierwszy od pierwszego kwartału 2014 roku. Znaczące pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowane było ograniczeniami mającymi na celu zwalczanie pandemii koronawirusa. W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. najdłuższy okres wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych został przerwany. Przez jedenaście lat wzrost PKB wynosił średnio 2%. Ubiegły rok zakończył się wzrostem o 2,3%. Inwestycji przedsiębiorstw spadły o 6,4%, co było wartością mniejszą niż wstępne szacunki, które przewidywały spadek o 7,9%. Silniejszy okazał się wzrost wydatków publicznych - o 1,1% zamiast szacowanych 0,8%. W ciągu dwunastu miesięcy wydatki w budownictwie wzrosły o 18,2%. Eksport spadł o 9%. Spadek importu był jeszcze bardziej znaczący - o 15,7%. Roczna inflacja wyniosła 1,7%, przyspieszając z 1,3% kwartał wcześniej. Firmy amerykańskie za kwartał straciły 14,1% zysku po opodatkowaniu. W ujęciu rocznym wskaźnik ten spadł o 9,1%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Powiązane wiadomości

Strata netto BP w pierwszej połowie roku przekroczyła 21 mld USD
04.08.2020
Strata netto BP w pierwszej połowie roku przekroczyła 21 mld USD

Spółka naftowo-gazowa British Petroleum opublikowała półroczny raport, który pokazał dużą stratę na koniec okresu sprawozdawczego. Strata netto osiągnęła poziom 21,2 mld USD lub 1,55 USD na akcję. Z kolei w pierwszym półroczu rok temu zanotowano zysk. Przychody giganta naftowo-gazowego spadły o 35,7% do 90,7 mld USD. W tej liczbie uwzględniono nie tylko przychody własne spółki, ale także wpływy uzyskane w ramach wspólnych przedsięwzięć. Wydobycie węglowodorów spadło w okresie styczeń-czerwiec o 3,5% w porównaniu do tego samego okresu w 2019 roku do 3,6 mln b / d. Największa część straty przypada na II kwartał – 16,8 mld USD lub 0,83 USD na akcję. Kwartalny przychód British Petroleum spadł o ponad połowę, do 31,2 mld USD. Zadłużenie firmy na koniec drugiego kwartału spadło o 12% rok do roku do 40,9 mld USD. Kwartalna produkcja spadła o 3,8% do 2,5 mln b / d.

Bank Centralny Australii pozostawił główną stopę procentową na poziomie 0,25%
04.08.2020
Bank Centralny Australii pozostawił główną stopę procentową na poziomie 0,25%

Posiedzenie Banku Rezerw Australii zakończyło się przyjęciem oczekiwanej decyzji w sprawie głównej stopy procentowej. Postanowiono utrzymać ją na obecnym poziomie w 0,25%. W swoim komunikacie Bank Centralny podaje, że zmiana kursu będzie możliwa dopiero po osiągnięciu celów zatrudnienia i inflacji. W dokumencie napisano również, że gospodarka kraju pozostaje w trudnej sytuacji w obliczu globalnych problemów związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Perspektywy wzrostu gospodarczego pozostają niepewne. W tej sytuacji Bank Centralny zamierza podjąć działań wspierających biznes i ludność kraju. W marcu wprowadzono pakiet stymulacyjny, który zapobiegł poważniejszemu spadkowi gospodarczemu i utracie miejsc pracy. Bank Centralny Australii rozważy dodatkowe programy motywacyjne, jeśli zajdzie taka potrzeba. Philip Low, szef Banku Rezerw, zauważył, że ożywienie w gospodarce będzie raczej nierównomierne z powodu wybuchu koronawirusa w stanie Wiktoria.