Główny rywal Tesli wchodzi na rynek
Czy to oznacza, że nadeszła era energii wodorowej?
Inwestuj w akcje przyszłości
Dopiero teraz otrzymaj bonus do 150%
Alibaba i Deutsche Post: młodość i starość = sukces
12.05.2020
Alibaba i Deutsche Post: młodość i starość = sukces

Alibaba

Prawdopodobnie wszyscy pamiętamy bajkę z dzieciństwa „Ali Baba i czterdziestu złodziei”. Jednak kiedy czytaliśmy lub słuchaliśmy tej bajki, nie mogliśmy sobie wyobrazić, że w XXI wieku pojawi się firma o tej samej nazwie, która przekształci się w gigantyczną korporację, zajmującą się handlem online.

Firma ta jest platformą handlową i nie sprzedaje towarów bezpośrednio, a jedynie zapewnia platformę dla sprzedawców i nabywców, którzy mogą łatwo dokonywać transakcji. Główne zarobki emitenta pochodzą z opłat transakcyjnych oraz z reklamy i innych usług. Alibaba co roku rośnie średnio o 27%. Baza klientów liczy obecnie ponad 650 mln ludzi.

Historia sukcesu Jacka Ma

Alibaba została założona w 1999 roku przez chińskiego przedsiębiorcę Jacka Ma. Droga do sukcesu Jacka Ma była pełna niepewności, strat, błędów, ale ostatecznie wszystko zakończyło się wielkim zwycięstwem i międzynarodowym uznaniem.

Tak więc w 1999 roku Jack Ma tworzy portal B2B do handlu między importerami a eksporterami. W pierwszych latach platforma handlowa łączyła sprzedawców i kupujących, ale z czasem przejęła dużą liczbę funkcji biznesowych, takich jak reklama i marketing, i stało się możliwe zaangażowanie w logistykę i finanse. Następnie platforma zaczęła prowadzić marketing afiliacyjny, wprowadziła rekomendacje produktów, pojawili się na niej bohaterowie sieci społecznościowych.

W 2005 roku emitentem zainteresowała się spółka Yahoo, która nabyła 43% udziałów. W 2007 roku odbyła się pierwsza oferta publiczna papierów wartościowych na giełdzie w Hongkongu.

W 2012 roku korporacja dokonała odkupu 20% akcji własnych od Yahoo, a w 2014 roku Jack Ma umieścił akcje spółki na NYSE.

Ze względu na liczbę przyciąganych inwestycji IPO Alibaby jest jedną z największych w historii tej giełdy.

Platforma handlowa AliExpress

Alibaba jest właścicielem platformy handlowej AliExpress, Taobao i innych. Wielkość sprzedaży towarów na tych witrynach przekracza 1 bln USD. Dla porównania roczny obrót najbliższego rywala spółki – amerykańskiego detalisty interetowego Walmart – wynosi 500 mld USD.

Alibaba ma również własną platformę płatności Alipay, z której korzysta większość kupujących, aby płacić za swoje zakupy. Liczba klientów systemu płatniczego przekracza 1 mld.

Alibaba ma wyjątkową pozycję, a wszystko dzięki temu, że jej głównym obszarem działalności jest rynek chiński, który stale się rozwija, mimo że od dawna osiągnął niesamowitych rozmiarów.

Na platformach handlowych Alibaba odbywa się ponad połowa wszystkich operacji internetowych w Chinach. Korporacja nie musi podejmować specjalnych wysiłków, aby się rozwijać, ponieważ dzieje się to automatycznie wraz ze wzrostem rynku Chin.

Biznes w chmurze Alibaby

Przez długi czas głównym przedmiotem działalności Alibaby był handel internetowy. Sytuacja zmieniła się kilka lat temu, gdy kierownictwo firmy zwróciło uwagę na technologie w chmurze, które wkrótce stały się jednym z kluczowych segmentów działalności spółki.

Jeśli średni kwartalny zysk emitenta wynosi 23 mld USD – przynajmniej 1,5 mld USD przypada na technologię w chmurze. Według wyników z ostatniego kwartału przychody tego segmentu wzrosły o ponad 60%.

Poważne podejście i ogromne inwestycje sprawiły, że Alibaba jest największym dostawcą technologii chmurowych nie tylko w Chinach, ale także w regionie Azji i Pacyfiku.

W ciągu najbliższych trzech lat korporacja planuje zainwestować w ten segment prawie 30 mld USD. Te pieniądze zostaną przeznaczone na budowę infrastruktury, centrów danych, produkcję układów i sprzętu.

Przy wsparciu rządu Chin Alibaba w 2020 roku uruchomiła duży projekt pod nazwą Alibaba Cloud, który jest platformą sztucznej inteligencji do zwalczania koronawirusa.

W Alibaba Cloud została również stworzona dedykowana platforma komunikacyjna DingTalk, której celem jest komunikacja między pracownikami medycznymi na całym świecie.

Polityka dywidendowa

Firma nie wypłaca dywidend od 2014 roku. Zarząd spółki przeznacza wszystkie zyski na rozwój swojej działalności i przejęcia innych firm zajmujących się zarówno handlem online, jak i technologiami chmurowymi. Pomimo braku dywidend popularność tego emitenta wśród inwestorów nie maleje.

Od czego zależy dynamika akcji

Ponieważ główna działalność korporacji skierowana jest na rynek krajowy, jego stan wpływa na cenę akcji spółki. Pogorszenie i spowolnienie rynku negatywnie wpływa na dynamikę akcji. Na przykład spory handlowe między USA i Chinami nie tylko spowolniły akcje emitenta, ale również spowodowały ich spadek.

Na zysk firmy może również wpływać rozwój lub spowolnienie handlu online w tym kraju, a także popularność zakupów online w Internecie, zarówno w Chinach, jak i na całym świecie.

Nie mniej ważną rolę odgrywa wzrost popularności lub brak zainteresowania innymi segmentami działalności Alibaby. System płatności, hosting wideo, usługi muzyczne – raporty tych projektów zależnych również wpływają na cenę akcji emitenta.

Raport kwartalny

Wyniki finansowe Alibaby za III kwartał przekroczyły oczekiwania. Zysk netto emitenta wzrósł o 58% i wyniósł 52,2 mld CNY. Przychód za kwartał wzrósł o 38% do 161,4 mld CNY, podczas gdy analitycy oczekiwali 159,6 mld CNY.

Przychody z handlu elektronicznego wzrosły o 36% do 110,45 mld CNY. Przychody działu technologii chmurowej wzrosły o 6% i osiągnęły 10,71 mld CNY. Nawiasem mówiąc, liczba ta po raz pierwszy przekroczyła 10 mld CNY.

Kapitalizacja przekracza obecnie 600 mld USD.

Obraz techniczny i prognoza

Spadek akcji emitenta rozpoczął się wraz z wprowadzeniem kwarantanny w Chinach w styczniu 2020 roku. W tym czasie cena osiągnęła opór 230 USD, po czym odbiła się i rozpoczęła długą podróż w dół. Pierwsze miesiące sprzedający starali się przebić poziom 200 USD. Udało im się to zrobić tylko w marcu, po czym składnik aktywów spadł do regionu 170 USD. W połowie marca chińska gospodarka zaczęła się poprawiać, co doprowadziło do wzrostu notowań Alibaba. Do kwietnia ceny wróciły do ​​około 200 USD, gdzie jednak nie pozostały długo i wycofały się do poziomu 190 USD. Obecnie wskaźniki krótko- i średnioterminowe dają sygnał kupna.

Zdecydowanie zalecamy dodanie tej firmy do swojego portfela inwestycyjnego. Teraz gdy chińskie ożywienie gospodarcze jest w toku, wolumeny handlowe na rynku krajowym powinny wzrosnąć. Dlatego w najbliższych miesiącach dynamika tego emitenta będzie dodatnia. Wzrost będzie trwał do jesieni – do czasu możliwej nowej fali epidemii.

Obecnie oczekujemy powrotu do oporu 200 USD – kluczowego poziomu na drodze kupujących. Przełamanie tej przeszkody pozwoli im zbliżyć się do obszaru 220 USD, skąd pod koniec roku można będzie osiągnąć maksima.

Deutsche Post

Teraz, aby skontaktować się z kimś, możemy na przykład zadzwonić, wysłać wiadomość w sieci społecznościowej lub napisać e-mail. Jednak taka obfitość opcji nie istniała zawsze. Jakieś 30 lat temu, aby się z kimś skontaktować, trzeba było zadzwonić lub napisać ręcznie list. Osobom młodym ciężko jest wyobrazić, ale dawniej ludzi na odległości łączyła tylko poczta.

Teraz porozmawiamy o jednej z najstarszych usług pocztowych w Europie, która znajduje się w Niemczech. Jest to Deutsche Post. Korporacja ta zatrudnia ponad 500 tys. pracowników i zajmuje się nie tylko dostarczaniem listów, ale także pełni funkcje kurierskie. Usługa pocztowa Deutsche Post wysyła codziennie ponad 60 mln listów w Niemczech, a jednostka ekspresowa DHL współpracuje z ponad 200 krajami.

Ta firma jest stosunkowo młoda i jest następcą Deutsche Bundespost. Deutsche Post została sprywatyzowana w połowie lat dziewięćdziesiątych, ale pełną niezależność uzyskała dopiero w 2000 roku. DHL jest spółką zależną tej usługi pocztowej.

Struktura spółki

Firma działa w czterech obszarach: Post-eCommerce - Parcel, Express, Global Forwarding, Freight i Supply Chain. Dział Post-eCommerce-Parcel obsługuje pocztę krajową i międzynarodową i zapewnia dialog-marketing, ogólnokrajowe usługi dystrybucji prasy oraz wszystkie usługi dostarczania poczty elektronicznej. Oddział Express oferuje usługi kurierskie dla klientów biznesowych i prywatnych. Dział Global Forwarding and Freight obejmuje transport towarów drogą kolejową, samochodową, powietrzem i drogą morską. Dział Supply Chain koncentruje się na dostarczaniu indywidualnych rozwiązań logistycznych, w tym magazynowania, transportu i usług dodatkowych.

Historia spółki

W Europie usługi pocztowe pojawiły się już w średniowieczu. W 1497 roku w Europie utworzono pocztę, która zastąpiła posłańców zajmujących się transportem korespondencji państwowej. To właśnie ta usługa miała silny wpływ na rozwój usług pocztowych w Starym Świecie.

Jednak poczta, jako niemiecki instytut państwowy, została zalegalizowana dopiero w 1646 roku przez króla Friedricha Wilhelma.

W tym czasie istniała już usługa pocztowa między głównymi niemieckimi miastami. Praca serwisu nie ograniczała się tylko do Niemiec. Na przykład każda poczta przybywała w ciągu 24 godzin do Anglii.

Drugie wsparcie Deutsche Post otrzymała podczas imperium Kaiserów. To wtedy (1871) niemiecka cesarska poczta zaczęła oficjalnie działać.

W 1950 roku Deutsche Post przemianowano na Deutsche Bundespost. Wtedy ona stała się znaną organizacją z powiązanymi usługami, takimi jak konta pocztowe, gazety, ubezpieczenia, a później telewizja.

W 1969 roku pojawiła się DHL. DHL szybko się rozwijała, rozpowszechniając swoje usługi na całym świecie. W latach 1971–1978 organizacja ta otworzyła przedstawicielstwa w Azji, Australii, Japonii, na Bliskim Wschodzie, w Afryce itp.

W 1979 roku DHL uruchomiła usługi dostarczania paczek. W 1989 roku odbył się podział na trzy działy: pocztowy, bankowy i telekomunikacyjny.

W 1999 roku DHL przejmuje kontrolę nad Danzas i Air Express International.

W 2002 roku DHL całkowicie przechodzi pod kontrolę niemieckiej służby pocztowej.

Raport kwartalny

W IV kwartale 2020 roku emitent wykazał wspaniałe wyniki. W okresie sprawozdawczym ta firma logistyczna otrzymała dobry zysk netto i przychód, ale ogłosiła możliwe pogorszenie w nadchodzących kwartałach z powodu epidemii koronawirusa.

Według raportu firmy logistycznej zysk netto wzrósł o 5,5% i osiągnął poziom 858 mln EUR. W tym samym okresie Deutsche Post odnotowała zysk w wysokości 813 mln EUR.

Przychody korporacji wzrosły o 0,2% i wyniosły 16,955 mld EUR, podczas gdy rok wcześniej wynosił 16,925 mld EUR.

W 2019 roku Deutsche Post odnotowała zysk w wysokości 2,622 mld EUR, czyli o 26,3% więcej niż rok wcześniej. Roczne przychody również wykazały dobre wyniki, zwiększając się o 2,9% do 63,340 mld EUR. EBIT wzrósł o 30,5% i osiągnął 4,127 mld EUR. 

Niemiecka usługa pocztowa jest gotowa do wypłaty dywidendy w wysokości 1,25 EUR na papier w porównaniu do 1,15 EUR w 2018 roku.

Według prognoz spółki w tym roku EBIT przekroczy 5 mld EUR. Ale Deutsche Post zauważyła, że w tej prognozie nie uwzględniono ryzyka związanego z wybuchem koronawirusa.

Obraz techniczny i prognoza

Akcje Deutsche Post w ostatnich miesiącach znajdowały się pod presją. Trend spadkowy rozpoczął się w styczniu od około 34,50 EUR. Sprzedawcy kontrolowali rynek przez dokładnie dwa miesiące do połowy marca. W tym momencie akcje osiągnęły obszar wsparcia w wysokości 19,00 EUR. W tym miejscu nastąpiło odbicie, a następnie stały wzrost w granicach 26,00–26,40 EUR. Tutaj kupujący zaczęli tracić rozpęd i jeżeli do tego momentu aktywa stale rosły, teraz trajektoria ruchu jest bardziej płynna. Pod koniec kwietnia papiery wartościowe emitenta osiągnęły 27,90 EUR, odkąd wycofały się do około 26,30 EUR. Uważamy, że do momentu publikacji raprortu instrument handlowy pozostanie w tym obszarze.

Wskaźniki techniczne wskazują również na słabnącą siłę nabywców i nadchodzące odwrócenie.

Mówiąc o perspektywie średnioterminowej, zalecamy dodanie tych papierów wartościowych do portfela inwestora. Firma ma długą historię i zawsze wykazywała stały rozwój. Spółka łączy w sobie niemiecką jakość z niemiecką niezawodnością.

W nadchodzących latach Deutsche Post skoncentruje swoje inwestycje na rozwoju technologii, które zoptymalizują procesy pracy, poprawią obsługę klienta i obniżą koszty. Na podstawie tych informacji zalecamy nabycie akcji w perspektywie długoterminowej.

Z prognozami na długą metę wszystko jest jasne. Jakie więc opcje w przypadku perspektywy krótkoterminowej? Najpierw rozważmy scenariusz negatywny, który może wystąpić. W tym przypadku zakładamy spadek do obszaru wsparcia 20,00–22,00 EUR. Uważamy, że po tym wycofaniu możliwe jest odwrócenie do celów 25,00 i 27,00 EUR.

Jeśli zdarzy się cud, a kwartalny raport Deutsche Post okaże się pozytywny, rozważamy przywrócenie ceny do poziomów 30,00–32,00 EUR.

Paribas

Teraz kilka słów o wynikach największego Banku Francji – Paribas. Zysk netto tego emitenta w I kwartale 2020 roku spadł o 33,2% i wyniósł 1,281 mld EUR, a w zeszłym kwartale był w okolicach 1,917 mld EUR.

Przychody banku spadły o 2,3% i wyniosły 10,89 mld EUR. Zarząd banku ostrzegł, że zyski w 2020 roku mogą spaść do 20% z powodu epidemii COVID-19, która już wywarła zauważalny negatywny wpływ w I kwartale. W tym kontekście emitent dołoży starań, aby obniżyć koszty operacyjne.

Bank pozostawił duże kwoty na pokrycie potencjalnych złych pożyczek, które mogą powstać w wyniku pandemii koronawirusa.

Po opublikowaniu raportu obraz rynku nie uległ zmianie. Wartość aktywów wynosi 26,30–30,00 EUR i nie spieszy się ze wzrostem. Jednak ​​fakt, że składnik aktywów nie spadł, wskazuje na jego stabilność, co oznacza, że ​​istnieją szanse na wzrost.

Aby powrócić do wzrostu, nabywcy muszą pokonać obszar oporu wynoszący 32,00–35,00 EUR, a jedynie konsolidacja powyżej tych poziomów otworzy im drogę do poziomu 43,00 EUR.

Powiązane wiadomości

Walka tytanów w chmurze
15.06.2020
Walka tytanów w chmurze

Współczesne trendy wskazują na rosnącą preferencję firm do aktywnego korzystania z technologii chmurowych (usług w chmurze). Zgodnie z obserwacjami koszty takich usług rosną, a zatem inwestycje w te technologie przynoszą coraz większe zyski. Jeśli ten obszar jest tak opłacalny, to na co należy zwrócić uwagę podczas inwestycji?

W co inwestować podczas drugiej fali COVID-19
22.06.2020
W co inwestować podczas drugiej fali COVID-19